HOME       KOREKTA TEKSTÓW       ¬RÓDŁA POPRAWNO¦CIOWE       CENY I PROMOCJE       KONTAKT       SŁOWNICZEK
korekta tekstów

 

Jako¶ć korekty zależy m.in. od norm językowych stosowanych przez korektora. Wbrew pozorom język polski nie jest językiem "martwym". Dynamiczne zmiany, podyktowane m.in. przemianami kulturowymi, powoduj±, że wiele zasad i norm, które pamiętamy "z podstawówki", uległo zmianom. W naszej pracy stosujemy najbardziej aktualne normy językowe. Wymaga to od nas korzystania z najnowszych wydawnictw językowych. Poniżej przedstawiamy wybrane pozycje, które stanowi± dla nas bazę wiedzy:

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji
Edward Polański, Warszawa 2003

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN
pod redakcj± Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2002

Uniwersalny słownik języka polskiego
pod redakcj± Stanisława Dubisza, PWN, Warszawa 2003

Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny
Stanisław B±ba, Jarosław Liberek, PWN, Warszawa 2002

Nowy słownik etymologiczny języka polskiego
Krystyna Długosz-Kurczabowa, PWN, Warszawa 2003

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem
Władysław Kopaliński, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994

Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych
Mirosław Bańko, PWN, Warszawa 2003

Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania
Jerzy Podracki, PWN, Warszawa 1998

Gdzie postawić przecinek? Poradnik przestankowania ze słowniczkiem
Ewa i Feliks Przyłubscy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993

Słownik skrótów i skrótowców
Jerzy Podracki, PWN, Warszawa 1999

Słownik nazw własnych
Jan Grzenia, PWN, Warszawa 1998

Słownik synonimów polskich
Zofia Kurzowa, Zofia Kubiszyn-Mędrala, Mirosław Skarżyński, Justyna Winiarska, PWN, Warszawa 2004

Słownik wyrazów kłopotliwych
Mirosław Bańko, Maria Krajewska, PWN, Warszawa 2000

Słownik terminów komputerowych
Bryan Pfaffenberger (przekład zbiorowy pod redakcj± Leksemu), Prószyński i S-ka, Warszawa 1999