HOME       KOREKTA TEKSTÓW       ŹRÓDŁA POPRAWNOŚCIOWE       CENY I PROMOCJE       KONTAKT       SŁOWNICZEK
korekta tekstów

 

Chcemy zaoferować Państwu profesjonalną korektę tekstów.

Dlaczego korygować?

Pytanie wydawałoby się czysto retoryczne, jednak bardzo wiele osób nie rozumie, jakie znaczenie ma bezbłędnie napisane pismo, informacja, reklama, list motywacyjny czy strona WWW, która nie zawiera błędów. Kiedy znajdziemy literówkę w gazecie, czujemy satysfakcję lub oburzenie na taką niesolidność. A jak patrzy na nas np. kontrahent lub potencjalny pracodawca, jeżeli zrobimy orta? Nawet na wręczanej wizytówce często można natknąć się na błędy (np. fax. zamiast faks, specjalista d/s zamiast specjalista ds.), które dobrze nie świadczą o jej właścicielu. Nie karze się jeszcze za błędy ortograficzne, chociaż Ustawa o języku polskim wpływa na wiele dziedzin życia publicznego, odnosi się zwłaszcza do języka obrotu prawnego i gospodarczego, a nawet języka przestrzeni publicznej (napisy, szyldy, informacje).
Język jest tworem żywym, nieustannie się zmienia. Wydawnictwa poprawnościowe rejestrują nowe formy językowe - pojęcia określające nowe funkcje, urządzenia i procesy pojawiające się w życiu codziennym.
Z pomocą przyszło nam Prezydium Polskiej Akademii Nauk, powołując w 1996 roku Radę Języka Polskiego. Ta opiniodawczo-doradcza instytucja zakresem swego działania obejmuje sprawy dotyczące używania i rozwoju języka polskiego. Do jej zadań należy m.in. stała dbałość o język polski i jego ochrona jako ogólnonarodowego dobra kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie wiedzy o polszczyźnie w prasie, radiu i telewizji, a także na konferencjach naukowych i popularnonaukowych. RJP wypowiada się we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących współczesnej polszczyzny, współtworzy politykę językową państwa, analizuje i krytycznie ocenia polszczyznę używaną publicznie. W szczególności Rada wydaje opinie i formułuje ekspertyzy dotyczące używania języka polskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu, telewizji i administracji. Opiniuje nazwy proponowane dla firm, towarów i usług, ocenia język czasopism i publikacji prasowych, wypowiada się w kwestii form nietypowych imion nadawanych dzieciom. W wielu wypadkach dzięki opiniom Rady udało się nie upowszechnić określeń niepoprawnych.

Trudno oczekiwać, aby przeciętny użytkownik języka polskiego:
* znał wszystkie zasady ortograficzne i interpunkcyjne
* opanował reguły leksykalne, słowotwórcze, znaczeniowe, fleksyjne, składniowe, frazeologiczne i stylistyczne
* dysponował wszystkimi aktualnymi słownikami
* był na bieżąco ze zmianami norm językowych

dlatego warto korzystać z wiedzy i doświadczenia innych.

Jakie korzyści możemy obiecać osobom przykładającym wagę do poprawnej polszczyzny:
- bezbłędne wzory umów oraz pism służbowych świadczą o naszym profesjonalizmie
- nieważne, ile szkół ukończyłeś i gdzie pracowałeś, jeżeli nie jesteś na tyle sumienny, aby nie zrobić błędów w swoim CV lub liście motywacyjnym
- nawet najlepiej uargumentowane pismo, które zawierać będzie błędy językowe, nie zostanie potraktowane z należytą powagą
- nawet najlepsza praca dyplomowa zawierająca błędy nie zostanie wysoko oceniona przez wymagającego nauczyciela
- reklama z błędami świadczy o bylejakości w działaniach firmy i odnosi skutek odwrotny do zamierzonego
- nawet najbardziej "bajerancka" strona WWW nie przesłoni błędów, które nie są dobrym portfolio wykonawcy ani wizytówką właściciela
- błędy w newsletterze zapewne podniosą zainteresowanie - zwłaszcza konkurencji, która z radością je wyśmieje przy najbliższej okazji - ale nie wpłyną pozytywnie na naszych potencjalnych klientów